เครื่องใช้ในครัวเรือนจะง่ายต่อการซ่อมแซมจากมาตรฐานใหม่ทั่วสหภาพยุโรป