อิสราเอลโจมตีที่ตั้งของอิสลามญิฮาดในฉนวนกาซาและซีเรีย