คนสองคนได้รับการช่วยเหลือจากเปลวไฟขนาดใหญ่ที่ร้านอาหารจีน